Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych jest cykliczną konferencją, organizowaną co dwa lata przez wydziały matematyki uczelni technicznych w całym kraju. Głównym celem konferencji jest poprawa jakości kształcenia matematyki w uczelniach technicznych.

Organizatorem XVI OKNMUT jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Konferencja została objęta patronatempod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W tym roku w sposób szczególny pragniemy rozważyć następujące zagadnienia:

  • Organizacja zajęć z matematyki na wydziałach niematematycznych w uczelniach technicznych w świetle KRK i w obliczu akredytacji instytucjonalnych.
  • Stosowanie nowych technologii w tradycyjnym nauczaniu matematyki – zagrożenie czy pomoc.
  • Sposoby przyciągania uzdolnionych matematycznie uczniów do uczelni technicznych.

Poprzednie konferencje

Lista zaproszonych wykładowców:

Komitet organizacyjny: