Kontakt:

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75
tel.: 22 621-93-12 i 22 234-79-88
faks: 22 625-74-60

oknmut [at] mini.pw.edu.pl